IT beheer MKB, little men working on an USB cable

IT BEHEER MKB

De dienst IT Beheer MKB van MarksMan-IT zorgt er voor dat de continuïteit van uw kantoor-automatisering gewaarborgd is. Het is wel zo prettig als u zich kunt concentreren op uw bedrijf en u zich niet hoeft af te vragen of alles wel goed blijft draaien.

Daarom bieden wij onze klanten de mogelijkheid een beheerovereenkomst af te sluiten. Dit betekent dat wij voor een vast bedrag in de maand zorgen dat uw IT omgeving soepel blijft draaien en dat eventuele storingen of calamiteiten adequaat en snel worden opgelost. Dit doen we door uw servers, systemen en andere IT componenten op afstand te monitoren. Eventuele storingen en calamiteiten worden direct opgepakt, indien nodig ook buiten kantooruren. Daarnaast krijgt u een mooie korting op ons uurtarief voor werkzaamheden die buiten de beheerovereenkomst vallen.

Beheren is vooruitzien

Wij hechten veel waarde aan het uitvoeren van proactief IT beheer. Hierdoor is het mogelijk om eventuele problemen vroegtijdig (automatisch) te signaleren en hierop actie te ondernemen. Op deze wijze wordt het mogelijk de continuïteit van uw bedrijfsvoering te vergroten.

Door het afsluiten van een beheerovereenkomst worden de kosten voor u vooraf inzichtelijk gemaakt. U weet dus waar u aan toe bent en dat schept duidelijkheid. Door gebruik te maken van IT Beheer MKB van MarksMan-IT, bent verzekerd van een optimale kantoor-automatisering.