IT projecten MKB, little men working on a cable and a router

IT PROJECTEN MKB

IT projecten, groot of klein, kunnen een flinke impact op uw organisatie hebben. Het is daarom van belang deze IT projecten gestructureerd en gefaseerd uit te voeren. 

Met de dienst IT Projecten MKB van MarksMan-IT bent u er van verzekerd dat uw IT projecten professioneel en effectief worden uitgevoerd. Heldere afspraken en een duidelijk projectplan zorgen er voor dat uw IT project wordt uitgevoerd zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Of het nu gaat om de invoering van een geheel nieuwe IT omgeving, het vervangen van een enkele server of netwerkcomponent, het uitrollen van een goede thuiswerk oplossing of het virtualiseren van uw serverpark, wij verzorgen uw IT projecten van A tot Z, zonder dat u daar hoofdpijn van krijgt.

 

De werkwijze van MarksMan-IT

Een typisch project zoals wij die doorgaans uitvoeren kent een aantal opeenvolgende fasen. Bij kleine projecten kan het zijn dat een bepaalde fase niet nodig is, of dat fasen worden samengevoegd. De basis is echter altijd dezelfde:

Inventarisatie

Een project begint met een inventarisatie van de eisen wensen van de klant en het stellen van de budgettaire kaders waarbinnen het project gerealiseerd dient te worden. Met deze informatie kan het projectdoel geformuleerd worden. Na akkoord van de klant kan de planning gemaakt worden.

Planning

Bij het maken van een planning moet met veel zaken rekening gehouden worden. Het werk van medewerkers gaat immers gewoon door en moet zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. In voorkomende gevallen zullen werkzaamheden buiten kantoortijd uitgevoerd moeten worden.

Realisatie

In deze fase worden de benodigde hardware componenten en software (licenties) ingekocht, zo nodig geassembleerd, geïnstalleerd en geconfigureerd. Daarna volgt de klantspecifieke inrichting zoals die is neergelegd in het pakket van eisen en wensen. Indien de realisatie niet op de klantlocatie zelf heeft plaats gevonden maar bij MarksMan-IT, zullen nu de nieuwe systemen/componenten naar de klantlocatie overgebracht worden.

Technische test

Als de realisatiefase klaar is, moeten de nieuwe systemen getest worden. Deze eerste testen worden door MarksMan-IT zelf uitgevoerd en zijn op dit moment nog puur technisch van aard. Als alles technisch naar behoren functioneert kan er ook inhoudelijk getest worden.

Functionele test

De inhoudelijke test zal voornamelijk door de medewerkers van de klant zelf gedaan worden. Zij hebben verstand van de bedrijfsprocessen en zij moeten uiteindelijk met het systeem gaan werken. Als deze test ook goed verlopen is, kan het systeem opgeleverd worden.

Oplevering

De oplevering is eigenlijk het moment dat het nieuwe systeem in gebruik genomen wordt. Soms wordt er voor gekozen een tijdje schaduw te draaien naast het oude systeem, om eventueel terug te kunnen schakelen als er toch nog problemen boven komen die belangrijke bedrijfsprocessen hinderen of onmogelijk maken.

Nazorg en instructie van medewerkers

Nadat het systeem in gebruik is genomen is het zaak dat er fine-tuning plaats vindt. Kleine wijzigingen aanbrengen die het gebruik gemakkelijker maken en/of kleine problemen verhelpen die nog aan het licht komen. Eventuele instructie aan medewerkers kan in deze fase ook plaats vinden.

Evaluatie

Na verloop van enige tijd kan door te evalueren bepaald worden of het project zijn gestelde doel(en) heeft gehaald. Het opgeleverde systeem kan door MarksMan-IT in beheer genomen worden, waardoor het goed functioneren van het systeem gewaarborgd blijft.